Rozbudowa i przebudowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- Instalacje elektryczne