Prokuratura Rejonowa Jędrzejów

Instalacje:

 

Zasilanie obiektu

Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Przeciwpożarowe SAP

Kontrola dostepu

Telewizja dozorowana

UPS - zasilanie awaryjne

System oddymiania

Systemy sygnalizacji włamania i napadu