Hala Sportowo-Rekreacyjna w Chęcinach

Instalacje:

 

Zasilanie obiektu

Oświetlenia zewnętrznego

Elektryczne

Oświelenie wewnętrzne

Przeciwpożarowe SAP

Oddymianie

Telewozji dozorowej

Systemy nagłośnienia