Hala Metrologii Fiat Auto Poland w Tychach

Kubatura obiektu: 5200 m2

Instalacje elektroenergetyczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego,teletechniczne, sterowanie wentylacją hali, trasy kablowe i instalacja odgromowa obiektu

Realizacja prac projektowych i wykonawczych:

- instalacje elektroenergetyczne

- zasilanie urządzeń z gniazd 1-fazowych 230V i 3-fazowych 400V

- instalacja oświetlenia podstawowego (500lx)

- układ oświetlenia awaryjnego z centralnym nadzorem nad stanem baterii w oprawach (Rubic)

- instalacja teletechniczne i komputerowe na poziomie biurowym obiektu

- instalacja kontroli dostępu i bramek obrotowych przy wejściu głównym

- wykonanie tras kablowych z rozdzielni RGNN do zespołów rozdzielnic na hali

- instalacja odgromowa hali i wykonanie połączeń uziemiających maszyn metrologicznych